My2050 : Een interactieve, educatieve webtool om je eigen scenario te creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050

 

Met 'My2050' wil de Dienst Klimaatverandering alle burgers (en in het bijzonder leerlingen van de 3de graad secundair) aansporen een debat op te starten over de wijze waarop we kunnen evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. 

 

De Belgische 'My2050'-rekentool voor burgers en leerlingen:

My2050-home

 

Wat biedt My2050 ?     

  • een inzicht in de mogelijke veranderingen in de sectoren (transport, gebouwen, industrie, energievoorziening en landbouw).
  • de mogelijkheid je eigen transitiescenario uit te werken door het kiezen van ambitieniveaus voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren. Elke keuze wordt onmiddellijk zichtbaar in het virtuele landschap.
  • de ogenblikkelijke berekening van de uitstootvermindering van dit scenario voor ons land in 2050.
  • een analyse van dit scenario op het vlak van de uitstootvermindering, de energievraag, de netto in- of uitvoer van elektriciteit, en de kosten.
  • bevattelijke informatie via 7 animaties (o.m. over de uitdagingen en oplossingen in de sectoren) en 13 infofiches (1 per hefboom).
  • een handleiding voor leerkrachten voor een optimaal gebruik in de klas (3de graad secundair).
  • de mogelijkheid je scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

Het gebruik is heel intuïtief, maar het loont zeker om op de homepage even de toets “Hoe?” aan te klikken voor een korte animatie.

 

Enkele veelzeggende reacties

Leerlingen en leerkrachten
die de tool hebben uitgetest :

Prof. Jürgen Kropp van het PIK-Potsdam Institute for Climate Impact Research/Climate Media Factory (My2050-webbouwer), en Hans Bruyninckx, Directeur van het Europees Milieuagentschap :

 

Promotie

Sinds maart 2017 geven een tiental heel gemotiveerde Nederlandstalige en Franstalige klimaatcoaches met behulp van ‘My2050’ gratis animatiesessies in de derde graad secundair. Tussen maart en juni 2017 hebben ze - verspreid over ons land - al meer dan 150 animatiesessies gegeven. De klimaatcoaches staan ook in het schooljaar 2017-2018 klaar om leerrijke sessies te geven.

klimaatcoaches_400x112px.jpg coachs-climat_400x112px.jpg

Logo_GoodPlanet.pngVoor meer informatie neem contact op met :

 

Projectpartners

'My2050.be', een vereenvoudigde versie van de webtool voor experten, is een initiatief van de federale Dienst Klimaatverandering i.s.m. Climact (rekenmodel), Climate Media Factory (ontwikkeling webtool), Cronos/Legioen (animaties), WWF (handleiding voor leerkrachten) en GoodPlanet (promotie via klimaatcoaches).

My2050-partners-NL-700px.jpg