Thuis energie besparen

De Belgische gezinnen zijn belangrijke energieverbruikers. Meer nog: onze woningen en onze verplaatsingen zijn de enige twee sectoren in België waarvan de uitstoot aan broeikasgassen nog steeds toeneemt.

Het energieverbruik van fossiele brandstoffen in onze gebouwen was in 2012 verantwoordelijk voor liefst 19,7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in ons land, en is hoofdzakelijk bestemd voor verwarming en voor de productie van warm water, zoals de grafiek aantoont. De grafiek is een voorbeeld van de opsplitsing van het totale energieverbruik in een Belgisch gezin (20.000 kWh/jaar komt overeen met een kost van ongeveer 3.000 € en een uitstoot van 14 ton CO2/jaar)

 

Wil je het energieverbruik doen dalen, dan zijn er twee pistes :

1. Investeren in energiebesparende en energiezuinige toestellen. Het kan gaan om een spaarlamp, een koelkast met een energielabel A+, een condensatieketel voor de verwarming of vensters met hoogrendementsglas…

2. Een energiebesparend gedrag ontwikkelen. Dat vergt geen investeringen maar wel wat discipline…

 

In deze rubriek vind je een reeks tips rond :