Warm water gebruiken

De productie en het verbruik van warm water is de tweede grootste energieverbruiker in huis (na verwarming).

Het komt er dus op aan om :

  • water op een energiezuinige wijze op te warmen,
  • geen warm water te verspillen

Die doelstellingen kunnen bereikt worden door kleine of grotere aanpassingen aan de installatie (van de plaats van productie tot aan de warmwaterkraan) of door kleine aanpassingen van het individueel gedrag.

Zonder investeringen:

Om tanden te poetsen, handen te wassen, … is absoluut geen warm water nodig. Zorg er bij mengkranen voor dat de hendel steeds in de stand “koud” staat: in vele gevallen zal de ogenschijnlijk “normale” stand immers automatisch warm water bijmengen, en dus energie verspillen !

Met een douche van een vijftal minuten verbruik je zo’n 55 à 60 liter water, met een bad gemiddeld 110 liter. Aangezien hiervoor warm water gebruikt wordt, mag je gerust stellen dat een douche ongeveer de helft minder energie verbruikt dan een bad.

Een kraan die aan een tempo van 10 druppels per minuut lekt, verspilt al gauw 170 liter water per maand of zo’n 2.000 liter op jaarbasis. Indien het een warmwaterkraan betreft, heb je met andere woorden 2.000 liter water nutteloos opgewarmd, en bovendien 2 m³ water door de gootsteen gegoten gespoeld…

 

Met investeringen

Een zonneboiler is een relatief eenvoudige installatie die de zonnewarmte opneemt met de bedoeling warm water te produceren (meestal voor sanitair gebruik). De zonneboiler bestaat uit een zonnecollector (meestal op het dak geplaatst), die de energie van het zonlicht opvangt en via leidingen doorgeeft aan een voorraadvat. Een naverwarming (brander) zal – indien de zon niet voldoende warmte afgeeft - het door de zonnecollector voorverwarmde water verder opwarmen tot de gewenste temperatuur (meestal 60°C).

Voor een gezin van 4 personen zijn een collector van ongeveer 4 m³ en een voorraadvat van 200 à 300 liter nodig. In ons land haalt de zonneboiler op jaarbasis 50 à 65% van zijn energie uit de zon. De installatiekost (3000 à 5000 euro voor materiaal, plaatsing en BTW, naargelang de installatie en de specifieke situatie in woning) wordt dankzij de belastingvermindering en premies en de energiebesparing op enkele jaren terugverdiend.

Een gebruik van elektriciteit voor de naverwarming is de slechtste oplossing (behalve met groene stroom). Zijn rendement is barslecht: 23% van de primaire energie! Gas is een goed alternatief voor de elektrische waterboiler. Kies wel voor een model met elektronische ontsteking (zonder waakvlam).

Gasboilers hebben een hoger rendement, een lagere energiekost en een lagere CO2-uitstoot dan elektrische boilers (energetisch gezien de slechtste oplossing). Als je je oude boiler vervangt door een gasboiler:

  • kies dan een systeem met een elektronische ontsteking in plaats van met een permanente waakvlam,
  • installeer de boiler zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar het water zal afgetapt worden (keuken, badkamer) om verliezen in de leidingen (die zelf geïsoleerd moeten zijn!) te vermijden,
  • ga na of dit niet het geschikte moment is om een zonneboiler (een gasboiler waarop ook zonnepanelen aangesloten worden) te plaatsen, of een boiler in combinatie met een centrale verwarmingsketel (probeer erop te letten dat je een verwarmingsketel neemt waarbij de warmwaterproductie onafhankelijk is van de verwarming, dit geeft een beter rendement).

Het is een spijtige zaak als de warmwaterleiding in de kelder, de kruipruimte, de muur of een onverwarmde kamer zonder enig nut een deel van haar warmte zou verliezen. Er bestaan buisvormige isolatiematerialen (in verschillende diameters) die eenvoudigweg rond de buis geklikt kunnen worden. Ze zijn beschikbaar in zowat alle doe-het-zelfzaken.

Een waterbesparende douchekop zal dankzij zijn ontwerp een kleiner debiet doorlaten en toch een comfortabele douche toelaten. Deze laat toe het waterverbruik van gemiddeld 10 à 18 liter tot 5 à 7 liter per minuut te doen dalen, met een gelijkaardige energiebesparing tot gevolg.

Een perlator of bruismondstuk is een klein element – met een kostprijs van enkele euro - dat aan het uiteinde van de kraan gemonteerd is. Het doet het water meer bruisen (het geeft meer “volume” aan de waterstraal) terwijl het debiet verlaagt. Je vindt zo’n bruismondstuk in elke doe-het-zelfzaak. Het volstaat het aanwezige kraaneinde met een sleutel los te draaien en te vervangen door een bruismondstuk van dezelfde diameter. Kijk wel even na of de schroefdraad aan de binnen- of de buitenzijde van het element zit!

Op thermostatische kranen is de gewenste watertemperatuur vooraf instelbaar, waardoor je geen water zal verspillen aan het “zoeken” van de juiste verhouding tussen koud en warm water. Zo’n kraan – alleen zinvol in de douche of aan het bad - verhoogt bovendien het comfort en is veiliger (vooral voor kinderen).