Educatie

Een taak die in de loop der jaren sterk aan belang is toegenomen, is het informeren en sensibiliseren van jongeren. Dit gebeurt in de praktijk door - in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners - aangepaste educatieve tools en projecten te ontwikkelen.

Het educatief aanbod bestaat momenteel uit:

 

educatief_dossier_x177px.jpg

 

‘In de weer voor het klimaat’ 

een educatief dossier voor leerlingen van 9 tot 14 jaar

(3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair)

climate_challenge.jpg

 

www.climatechallenge.be

een virtuele, multidisciplinaire leeromgeving voor leerlingen vanaf 15 jaar

(3de graad secundair)

 
logo_climatechallenge.jpg

 

climatechallenge@school 

mini-klimaatconferenties in je eigen school

(3de graad secundair)

 

My2050_tool.jpg

 

www.my2050.be

educatieve webtool om je eigen scenario voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050 te creëren

(3de graad secundair)

 

 

 

   WELDRA

 

 

 

 

klimaatcoaches bij jouw op school