Impact op het waterbeheer

In België worden de laatste decennia steeds vaker overstromingen waargenomen. In 1995, 1998, 2002, 2003 en 2005 kwamen zware overstromingen voor en meer recent, in 2010 en 2011, opnieuw. Natuurlijk is de ruimtelijke ordening gedeeltelijk verantwoordelijk voor die overstromingen, maar de schommelingen in winterneerslag en de grotere frequentie van zware regenbuien (vooral in de zomer) hebben het risico nog meer vergroot. De prognoses wijzen op een sterke stijging van het neerslagvolume in de winter, waardoor het risico op overstromingen nog zal toenemen.

België exploiteert zijn watervoorraden intensief: van de totale hoeveelheid geëxtraheerd water wordt twee derde wordt gebruikt om kerncentrales af te koelen, een vijfde wordt geëxploiteerd door de verwerkende industrie, terwijl de distributie van openbaar water amper 10% voor haar rekening neemt. Het aandeel van de landbouwsector is vrij marginaal.

Een van de grootste problemen waarmee België in de toekomst geconfronteerd zal worden, is de koeling van de elektrische centrales in de zomer. Door de voorspelde temperatuurstijging zal het afkoeleffect van dat water lager zijn en bovendien zal de beschikbaarheid van water in de zomer aanzienlijk gereduceerd zijn.

Het waterbeheer is momenteel al een grote uitdaging in Vlaanderen, dat een belangrijk aandeel van zijn drinkwater uit Wallonië importeert.

Er werden al tal van matregelen genomen om de problemen van het waterbeheer het hoofd te bieden. Bij wijze van voorbeeld citeren we de uitrusting van het Albertkanaal, waar de grootste Archimedesschroef van Europa geïnstalleerd werd. Bij een laag waterpeil kan het water worden gepompt naar een hoger element van het kanaal. Bij een hoog waterpeil kunnen de pompen als elektriciteitsgeneratoren worden gebruikt. 

 inondation-Belga-23488849-550px.jpg

Ondergelopen weiden in het Oost-Vaamse Huise in november 2010: dit
soort beelden zal in de toekomst steeds meer gezien worden. (Bron: BelgaImage)


Meer info:

Rubriek 6.3 van de 6de Nationale Mededeling (december 2013) die handelt over de impact van klimaatverandering in ons land