/ News / /

23/11/2017 - Conferentie :

Adaptatie aan de klimaatverandering : stand van zaken in België

adaptation-Flagey-600px.jpg

 

Op donderdag 23 november 2017 zal in Brussel een conferentie plaatsvinden over klimaatadaptatie.

De conferentie heeft tot doel de actoren uit die verschillende sectoren te informeren en te sensibiliseren over de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en over de initiatieven die worden genomen - zowel door België als op Europees niveau - om onze maatschappij aan te passen aan de toekomstige veranderingen.

Bij deze gelegenheid zullen u ook de nieuwe Belgische klimaatscenario’s voorgesteld worden die in 2017 werden uitgewerkt door een consortium van onderzoekers.

Het programma en de link voor de inschrijving zijn beschikbaar op de website van de Nationale Klimaat Commissie.