/ News / /

Eerste uitgifte van groene overheidsobligaties in België

Green-OLO-banner-2019_950px.png

Safe, liquid & green by nature

[Nieuws van 12 februari 2018 bijgewerkt in maart 2019]

In aanwezigheid van federaal minister van Financiën, Johan van Overtveldt, en federaal minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, werd in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Schuld, de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Mobiliteit, op 8 februari 2018 het officiële startschot gegeven van de eerste uitgifte van Belgische groene overheidsobligaties (“Green OLO”).

Met dit financieringsinstrument wil ons land institutionele en particuliere investeerders aanmoedigen om te investeren in groene obligaties, waarvan de opbrengst gaat naar investeringen in de vijf prioritaire sectoren:

  • transport (openbaar vervoer)
  • energie-efficiëntie
  • hernieuwbare energie (offshore energie)
  • circulaire economie
  • biodiversiteit

Het bijzondere aan deze overheidsobligaties is het feit dat deze projecten een grondige evaluatie- en selectieprocedure moeten doorlopen en door de Dienst Klimaatverandering gescreend worden op hun milieu- en klimaatimpact, waarvan de resultaten moeten gerapporteerd worden.

Na de officiële start wordt dit financieringsinstrument gedurende twee weken voorgesteld aan talrijke institutionele investeerders verspreid over heel Europa, waaronder Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Denemarken en  Finland. De opbrengst wordt geschat tussen 3 en 5,5 miljard euro.

De opbrengst van de eerste uitgifte zou voornamelijk besteed worden in de transportsector. Het impliceert in deze fase dus geen nieuwe (bijkomende) overheidsuitgaven, maar ons land hoopt met dit instrument een marktsignaal uit te sturen naar de kapitaalmarkt om grootschalige investeringen aan te trekken die ons land moeten helpen om de overgang naar een koolstofarme maatschappij te stimuleren. 

OLO-photo_2019-03_V2_600px.png
 

Internationale erkenning

In maart 2019 ontvingen deze Belgische obligaties twee prijzen ter gelegenheid van de Green Bond Awards 2019, nl. de prijs van "Largest single bond to a trillion market" en van "Largest new issuer to a trillion market".

Ter gelegenheid van deze uitreiking formuleeerde Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Financiën en van Ontwikkelingssamenwerking de volgende reactie:

“De uitgifte door België van een groene obligatie is een uitstekende gelegenheid om te getuigen van onze vastberadenheid om de wereldwijde uitdagingen op leefmilieuvlak aan te pakken, het publiek te sensibiliseren en om fondsen in te zamelen om het klimaat- en milieubeleid te ondersteunen. Dat dit onderwerp actueel is, bewijzen de huidige klimaatmarsen in eigen land en daarbuiten. 

Deze belangrijke groene OLO is zonder enige twijfel een katalysator geweest voor de ontwikkeling van een markt van groene obligaties op internationaal vlak, en in België in het bijzonder, waar deze uitgifte het pad voor andere publieke en private uitgiften heeft geëffend en de vraag van ‘groene’ Belgische investeerders heeft aangewakkerd. Het verschijnen van meerdere groene fondsen vormt daarvan het bewijs.“Meer info
: