De macro-economische impact van de koolstofarme transitie in België

cover-macroecon-report-175x284px.jpg

De ‘Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050’ geven aan dat er meerdere wegen zijn om tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 à 95% te komen (zie hieronder). Maar wat zijn de socio-economische gevolgen van dergelijke scenario’s?

Om op deze vraag te antwoorden heeft de federale Dienst Klimaatverandering aan de onderzoekers van CLIMACT, het Federaal Planbureau, Oxford Economics en Prof. Bréchet (UCL) gevraagd de macro-economische impact van deze scenario’s te bestuderen op de groei, het concurrentievermogen en de tewerkstelling, en de bijkomende voordelen (co-benefits) die ze met zich meebrengen.

De resultaten van deze werkzaamheden zijn hier beschikbaar:


Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050


brochure_2050_NL_200px.jpg

Om in 2050 tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen op Belgisch grondgebied met 80 tot 95 % te komen, zijn meerdere paden mogelijk: er zijn verschillende technologische keuzes en verschillende gedragsveranderingen mogelijk en er moet met meerdere contexten rekening worden gehouden.

Om die mogelijkheden te begrijpen en te analyseren, heeft de Federale Dienst Klimaatverandering bij CLIMACT en VITO een studie aangevraagd.

De resultaten van die studie, genaamd “Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050” zijn beschikbaar in 2 vormen:

Een geavanceerde rekentool 

Om verschillende koolstofarme scenario’s voor België te kunnen creëren en enkele van hun impacts te kunnen analyseren, werd een geavanceerde rekentool ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de rekentool die eerder in het Verenigd Koninkrijk was gemaakt (Department of Energy and Climate Change) en die vervolgens werd aangepast voor verscheidene andere landen, waaronder China, maar ook voor het Waalse Gewest:


Aan de studie werkten ruim 150 personen mee

Deze waren afkomstig uit de academische wereld, onderzoekscentra, besturen op uiteenlopende bevoegdheidsniveaus, stakeholders, sectororganisaties, enz. …. zij werden stuk voor stuk gekozen om hun expertise op het vlak van vervoer, gebouwen, landbouw, specifieke industriesectoren, energieproductie of meer in het algemeen de overgang naar een koolstofarme maatschappij.

Hun bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Er moet evenwel in acht worden genomen dat zij het niet per definitie eens zijn met de analyses en de conclusies van de studie. Deze verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de auteurs.

De betrokken personen kwamen samen in kleine workshops. De sectoranalyses die CLIMACT en VITO tijdens deze workshops ontwikkelden, zijn hier beschikbaar: