Sectoranalyses

De hieronder beschikbare sectoranalyses zijn het resultaat van discussies met een zeer groot aantal experten en actoren tijdens workshops die gehouden werden tussen mei en december 2012. Deze analyses zijn gebaseerd op een nauwkeurige beschrijving van de historische gegevens en van de verwachte tendensen. Hierdoor konden de belangrijkste hefbomen bepaald worden voor de vermindering van de uitstoot van elke sector, en de ambitieniveaus die daaraan gekoppeld kunnen worden.

Er kunnen lichte verschillen vastgesteld worden tussen de partiële hypothesen en resultaten van deze analyses enerzijds, en het rapport van de studie (finaal rapport, samenvatting van de bevindingen en de online rekenmodule). De belangrijkste verschillen zijn afkomstig van een herziening van de Belgische demografische projecties, die intussen door het Federaal Planbureau gerealiseerd werd.
 

1. Transport 8.  Industry – Lime
2. Buildings 9.  Industry – Non-ferrous metals
3. Industry – Ceramic 10. Industry – Pulp & Paper
4. Industry – Cement 11. Industry – Refineries
5. Industry – Chemicals 12. Industry – Steel
6. Industry – Food 13. Agriculture
7. Industry – Glass 14. Energy