Thema’s die nog bijkomende analyses vereisen

De analyse van de mogelijke trajecten voor een verlaging van de uitstoot is een fundamenteel element van elk debat over de overgang van België naar een koolstofarme maatschappij. Die oefening moet evenwel worden aangevuld met meer thematische analyses:

 

Climate-finance-diagram-350px.jpgHet landschap van klimaatfinanciering in België

Deze analyse geeft een overzicht van de flows aan klimaatfinanciering in 2013 in België, van hun bronnen tot aan de sectoren waarin ze geïnvesteerd worden. De analyse toont onder meer dat in dat jaar in ons land in totaal 6,4 miljard Euro geïnvesteerd werd in activiteiten voor uitstootreductie (mitigatie), aanpassing (adaptatie) en klimaatdiensten.  

Het volledige studierapport en een beknopte fact sheet zijn in het Engels beschikbaar.  

 

Modellering met het oog op de Belgische situatie in 2050

De tools voor modellering blijken onmisbaar te zijn om tot een coherent analysekader te komen. Er bestaan talrijke modellen die specifiek betrekking hebben op België of mede op België gericht zijn en die van pas kunnen komen voor de analyse van de impact van een overgang naar een koolstofarme maatschappij.

In dat kader werd een workshop opgezet waarin de verschillende teams die aan de modellering meewerken, de sterke en zwakke punten en de onderlinge complementariteit van de bestaande modellen konden bespreken. Naast de eenvoudige vergelijking van de modellen en hun resultaten was deze workshop een uitstekende gelegenheid om de gewenste verdere ontwikkeling van de verschillende modellen aan te tonen met het oog op een optimale analyse van de overgang naar een koolstofarme maatschappij.

Van deze oefening zijn zowel een rapport  als de presentaties van de verschillende modellen door de teams beschikbaar.

 

Het transitiemanagement

De effectieve overgang naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050 moet in gang gezet, gestuurd en beheerd worden. Dat is het onderwerp van de discipline “transitiemanagement”, bedoeld om een gunstige context en omgeving te creëren voor de opkomst van veranderingen die de overgang kenmerken.

Het doel van de studie was om een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving te geven van de verschillende Belgische en buitenlandse ervaringen met het beheer van de overgang naar een koolstofarme maatschappij en met de initiatieven die op het ogenblik worden uitgewerkt.

De analyse van deze verschillende ervaringen/initiatieven heeft geleid tot de identificatie van ‘key success factors’, ‘lessons learnt’ en mogelijke belemmeringen.

Op basis van het resultaat van de analyse van de verschillende ervaringen/initiatieven, heeft de studie een aantal pistes voorgesteld om op Belgisch niveau een begin te maken met het transitiemanagement naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. De resultaten van de studie kunnen hier worden geraadpleegd.

Deze studie heeft onder andere de behoefte aangetoond om een kaart samen te stellen van de bestaande initiatieven op het vlak van de overgang naar een koolstofarme maatschappij. Alle informatie over deze kaart vind je hier.

 

De uitdagingen van een transitie naar een koolstofarme maatschappij voor de vorming

De transitie zal veranderingen teweegbrengen in de productie- en consumptiepatronen. Nieuwe soorten jobs zullen gecreëerd moeten worden, andere zullen moeten evolueren en sommige zullen fundamenteel wijzigen of zelfs verdwijnen. Deze wijzigingen plaatsen de vraag van de werkgelegenheid en van de opleiding in het centrum van de uitdagingen van de transitie naar een koolstofarme maatschappij, ook in KMO’s waar de middelen op dit vlak bijzonder beperkt zijn.

Deze studie wil de discussie hierover op gang trekken. Ze maakt een stand van zaken op van het beleid en van de vormingsinstellingen in België en bekijkt enkele case studies in het buitenland en op Europees niveau doorheen de bril van een koolstofarme transitie.