Twee rekenmodellen laten je toe koolstofarme scenario’s voor ons land te creëren:

  • de webtool voor experten: deze telt een 50-tal hefbomen en is beschikbaar in het Engels .
  • de educatieve webtool My2050: deze vereenvoudigde versie richt zich tot een ruimer publiek en tot de leerlingen van de 3de graad secundair. Hij omvat hefbomen, animaties, infofiches, een handleiding voor leerkrachten,… en is beschikbaar in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels).