Webtool voor experten

In het kader van dit project moest een geavanceerde Belgische rekentool ontwikkeld worden om uiteenlopende koolstofarme scenario’s voor België te kunnen uitwerken en enkele van hun impacts te kunnen analyseren. Je krijgt er toegang toe via de onderstaande afbeelding

 

De Belgische rekentool voor experten

illu2.jpg

 

Met deze rekentool kun je:

  • Je eigen traject uitstippelen voor een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen door, naargelang van je voorkeuren, de belangrijkste hefbomen voor deze verlaging in beweging te zetten en de voornaamste parameters voor die trajecten te kiezen.

 

Hoe gebruik je de rekentool?

De rekentool omvat alle technologische en gedraggerelateerde hefbomen die in beweging kunnen worden gezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en dat zowel op het vlak van de energievraag (vervoer, gebouwen, industrie) als het daarop inspelende energieaanbod.

Voor elke hefboom zijn vier mogelijke ambitieniveaus gedefinieerd. Het eerste niveau (1) impliceert een minimale inspanning, het vierde (4) biedt een maximaal fysiek of technisch potentieel. De belangrijkste activiteitsparameters kunnen eveneens worden gewijzigd.

De werking van die hefbomen kan vervolgens op verschillende terreinen worden gevisualiseerd (zie toets “implication”):

  • Broeikasgasuitstoot (Toets ‘Greenhouse gases’)
  • Vraag naar en aanbod van energie (‘All energy’)
  • Achterliggend verhaal (‘Story’)
  • Energiestromen (‘Energy flows’)
  • Elektriciteit (‘Electricity’)
  • Energieveiligheid (‘Energy security’)
  • Kosten (‘Costs evolution’ en ‘Costs comparison’)

 De scenario’s die in de studie worden beschreven zijn vooraf geselecteerd. Zij kunnen bovenaan worden geselecteerd (“Pathway”).