Wat kan ik doen als particulier ?

Zowat alle klimaatwetenschappers ter wereld zijn het er nu over eens dat de opwarming van het klimaat een feit is en dat ze – minstens grotendeels - te wijten is aan menselijke activiteiten (het massale gebruik van fossiele brandstoffen en het verdwijnen van tropische bosmassieven). Evenzeer staat als een paal boven water dat er snel opgetreden moet worden om de impact tot een minimum te beperken.

En alhoewel deze klimaatverandering misschien wel een mondiaal probleem is, toch kunnen we elk van ons een kleine maar daarom niet minder belangrijke bijdrage leveren tot de oplossing ervan. Het sleutelelement is uiteraard een verstandig energieverbruik. De individuele actie kan in drie sleutelwoorden samengevat worden: MINDER, BETER, ANDERS. Hierbij kunnen we rekening houden met de volgende gedragsprincipes:

  1. MINDER : Vermijd nutteloos energieverbruik. De minst vervuilende energie is immers… diegene die men niet hoeft te produceren.
  2. BETTER : Kies resoluut voor een rationeel energiegebruik (REG). Als we toch energie nodig hebben, dan kan het waarschijnlijk wel met minder energie. Het is vooral een kwestie van geschikte, energiebesparende technologieën in combinatie met een juist gedrag.
  3. ANDERS : Gebruik zoveel mogelijk de bronnen van hernieuwbare energie (zoals zonne-energie, de elektriciteit geproduceerd door de wind of door biomassa,…). Hierdoor komen immers veel minder broeikasgassen vrij dan bij andere energiebronnen. En overtuig je omgeving van het nut van je handelen. Veel mensen willen wel, maar hebben een tekort aan informatie of hebben gewoon weg dat extra duwtje in de rug nodig.

Deze rubriek wil je een reeks ideeën aanreiken om zelf de nodige acties te ondernemen :