Een inspanning die rendeert !

Zowat alle klimaatwetenschappers ter wereld zijn het er nu over eens dat de opwarming van het klimaat een feit is en dat ze toe te schrijven valt aan menselijke activiteiten, met name het massale gebruik van fossiele brandstoffen en het verdwijnen van tropische bossen.

Het staat ook als een paal boven water dat er snel en kordaat opgetreden moet worden om de impact tot een minimum te beperken. Tegen het jaar 2050 (op één generatie tijd !) zullen we immers onze uitstoot van broeikasgassen met 80 à 95 % moeten terugdringen !

Een Belgische studie naar scenario’s voor een dergelijke overgang naar wat men noemt een ‘koolstofarme maatschappij’ heeft aangetoond dat alle nodige technologische oplossingen bestaan, en dat het vooral een kwestie is van bewust opteren voor een totale ommezwaai van onze maatschappij, waarbij we zowel investeren in de juiste technologieën als onze gedragingen aanpassen.  

 

Iedereen is deel van de oplossing

En alhoewel deze klimaatverandering misschien wel een mondiaal probleem is, toch kunnen we elk van ons een kleine maar daarom niet minder belangrijke bijdrage leveren tot de oplossing ervan. Naast de ‘klassieke’ sectoren zoals de industrie en de landbouw zijn gezinnen immers ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de Belgische uitstoot, vooral via het energieverbruik in de woning (o.m. verwarming) en via de verplaatsingen.

Het sleutelelement is uiteraard een verstandig energieverbruik. De individuele actie kan in 3 sleutelwoorden samengevat worden:

1. MINDER : Vermijd nutteloos energieverbruik. De minst vervuilende energie is immers… diegene die men niet hoeft te produceren.

2. BETER : Kies resoluut voor een rationeel energiegebruik. Als we toch energie nodig hebben, dan kan het waarschijnlijk wel met minder energie. Het is vooral een kwestie van geschikte, energiebesparende technologieën in combinatie met een juist gedrag.

3. ANDERS : Gebruik zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen (elektriciteit geproduceerd door de zon, de wind of biomassa,…), die nauwelijks broeikasgassen uitstoten.

 

Een duidelijke win-win

Akkoord, het vergt moeite om oude gewoonten te wijzigen en een bereidheid om te investeren in de energiebesparende maatregelen, maar anderzijds lonen al deze inspanningen: een lager energieverbruik impliceert ook een lagere energiefactuur, een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van (ingevoerde) fossiele brandstoffen, een kleinere vervuiling, een betere gezondheid, en tot slot natuurlijk ook een geringere opwarming van het klimaat en… een bijzonder goed gevoel.

 

Tijd voor actie !

Deze rubriek reikt je een reeks ideeën aan om zelf de nodige acties te ondernemen, zowel thuis (isoleren, verwarmen, huishoudelectro gebruiken of koken, koken, wassen, groene energie produceren of kopen…) als in je verplaatsingen.

Als extra stimulans geven we je tevens een overzicht van alle steunmaatregelen die je daarbij kunnen helpen.