FINANCIELE STEUNMAATREGELEN

Er bestaan momenteel tal van steunmaatregelen om het energieverbruik van de woningen en het transport te verlagen:

(*) Voor meer informatie kan u ofwel op hun respectievelijke websites terecht, ofwel op de (verzamel)websites van de gewesten. Voor gemeentelijke subsidies kan je ook terecht bij de milieu-ambtenaar of de milieudienst van je gemeente.


OVERZICHT van de belangrijkste steunmaatregelen (belastingvermindering of premie)

 (zonder gemeenten) 

 x = van toepassing
 (x) = soms (niet overal) van toepassing
 ® = enkel voor renovatie
 (N) = enkel voor nieuwbouw

 
Federaal

Vlaams Gewest
 

Brussels Gewest

Waals Gewest
 Verwarming (van woning of water)            
condensatieketel   x ® (1) x ® x ®
ketel op biomassa (pellets)       x ®
condenserende luchtverwarmers op gas       ®  
efficiënte gasconvector     ®  
warmtepomp   x ® x x ®
warmtepompboiler      x ®  x x ®
kamerthermostaat / thermostatische radiatorkranen      x ®  
Isolatie             
nul-energie-, passief- of lage-energiewoning  x (N)    
hoogrendementsbeglazing    x ® (3) x ®  x ®
dakisolatie  x x ® (2) (3) x ® x ®
buitenmuurisolatie    x ® x ® x ®
vloerisolatie    x ® (3) x ® x ®
Zonneënergie             
zonneboiler (warm water)      x ® x x ®
Overige             
energieaudit van de woning     x ® (1) x ® x ®
efficiënte mechanische ventilatiesystemen      x ®  
6% BTW bij renovatie  x      
Voertuigen             
wagen 100% elektrisch of op waterstof   x    
elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers  x x    

(1) enkel bestemd voor een beperkte doelgroep, bv. beschermde klanten, beperkte inkomens, enz.
(2) ook een belastingvermindering van het Vlaamse Gewest.
(3) premie van de Provincie Vlaams-Brabant voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 


Federale maatregelen

De federale overheid kent belastingverminderingen toe voor:

 

De ’korting op factuur’ voor de aankoop van zuinige wagens met een lage CO2-uitstoot en de belastingvermindering voor de aankoop van nieuwe elektrische wagens en voor de plaatsing van elektrische oplaadpaal buiten aan de woning zijn afgeschaft. Momenteel is een belastingvermindering enkel nog mogelijk voor de aankoop – door particulieren – van een:

type elektrisch voertuigbelastingverminderingplafond (€) 
motorfiets
15 %
3.010
driewieler
15 %
3.010
vierwieler
15 %
4.940

 

Bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen zal het percentage aftrekbare kosten (andere dan de brandstofkosten) afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot:

 

CO2-uitstoot  Fiscale aftrekbaarheid
Diesel Benzine Elektrisch  
    0 g 120 %
< 60 g < 60 g   100 %
> 60 - 105 g > 60 - 105 g   90 %
> 105 – 115 g > 105 – 125 g   80 %
> 115 – 145 g > 125 – 155 g   75 %
> 145 – 170 g > 155 – 180 g   70 %
> 170 - 195 g > 180 - 205 g   60 %
> 195 g > 205 g   50 %

 

Solidariteitsbijdrage :

De werkgever die een voertuig, dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, direct of indirect ter beschikking stelt van zijn werknemer, moet een solidariteitsbijdrage betalen. Deze maandelijkse bijdrage wordt forfaitair vastgesteld als volgt (Y staat hierbij voor het CO2-uitstootgehalte in g per kilometer):

- Voor benzinevoertuigen: [(Y x 9 euro) - 768] / 12
- Voor dieselvoertuigen: [(Y x 9 euro) - 600] / 12
- Voor LPG-voertuigen: [(Y x 9 euro) - 990] / 12
- Voor elektrische voertuigen: 20,83 euro per maand

De basisbedragen € 9 en € 20,83 moeten nog geïndexeerd worden: voor 2014 bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,2048. De solidariteitsbijdrage mag niet minder dan 20,83 euro (te indexeren) bedragen. 

 

CO2-gids-web.jpg

U vindt alle (voortdurend geactualiseerde !) informatie over de CO2-uitstoot van personenwagens op de elektronische CO2-gids op de energievreterswebsite.

Deze maakt de informatie snel toegankelijk en vergemakkelijkt het selecteren en vergelijken van verschillende modellen.