Thuis energie besparen

 

De Belgische gezinnen zijn belangrijke energieverbruikers. Meer nog: onze woningen en onze verplaatsingen zijn de enige 2 sectoren in België waarvan de uitstoot aan broeikasgassen nog steeds toeneemt.

Het energieverbruik van fossiele brandstoffen in onze gebouwen is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen in ons land, en is hoofdzakelijk bestemd voor verwarming en voor de productie van warm water, zoals de grafiek aantoont.

De grafiek is een voorbeeld van de opsplitsing van het totale energieverbruik in een Belgisch gezin (20.000 kWh/jaar komt overeen met een kost van ongeveer 3.000 € en een uitstoot van 14 ton CO2/jaar).

 

Om je energieverbruik te doen dalen, kan je :

  1. Investeren in energiebesparende en energiezuinige toestellen en materialen
  2. Energiebesparende gedragingen ontwikkelen. Dat vergt geen investeringen maar wel wat discipline…


In deze rubriek vind je een reeks dergelijke tips rond :