Verwarmen

thermostat_123rf-48146048_l.jpg

 

Zonder investeringen

Per graad dat je de temperatuur lager zet, bespaar je ongeveer 5% brandstof. Afhankelijk van de grootte van je huis en de aard van je verwarmingsbron kan je zo jaarlijks 35 tot 80 euro besparen.

Regel de temperatuur niet op je gevoel, maar kijk op de kamerthermostaat van je verwarmingsinstallatie of op een zorgvuldig opgehangen thermometer. Afhankelijk van de activiteit is 18 tot 21°C meestal een comfortabele temperatuur. Voor minder mobiele mensen is 22°C de richttemperatuur. Een extra trui of warme pantoffels aantrekken kan soms ook wonderen doen.

 

’s Nachts een comforttemperatuur aanhouden, is nutteloos en leidt tot een belangrijke en kostelijke energieverspilling. Hou daarom ’s nachts een verlaagde temperatuur van 13 à 15 °C aan. Die kan je instellen via je kamerthermostaat: manueel (via een knop) of automatisch (bij een programmeerbare thermostaat). Heb je geen kamerthermostaat, zet dan de verwarming af of draai de radiatorkranen (al dan niet gedeeltelijk) dicht.

Met deze tip kan je 9% op je verbruik besparen, meteen goed voor een jaarlijkse besparing van 70 tot 155 euro.

Om te bepalen wat voor jou de ideale nachttemperatuur is, kan je systematisch elke dag de verwarming ’s nachts 1°C lager zetten. Om te vermijden dat het ’s morgens te lang koud blijft, kan je de verwarming ‘s morgens iets vroeger opzetten.

 

De verwarming uitdraaien in kamers die je verlaat, kan je jaarlijks 60 tot 140 euro besparen. Probeer ook de slaapkamers niet of minimaal te verwarmen. Een extra deken kan wonderen doen.

 

De kamer blijft nog een heel tijdje op temperatuur nadat je de thermostaat lager hebt gezet (of de radiatorkraan dichtgedraaid hebt). De knop een halfuurtje voor je gaat slapen of de kamer voor langere tijd verlaat lager zetten, betekent op jaarbasis al gauw 10 tot 30 euro winst.

 

 

Overzicht van de besparingen

Tip: minder verwarmen Jaarlijkse besparing
  % CO2 kg CO2
overdag een graadje lager 5% 250-550 35-80
’s nachts uit of lager 9% 500-1100 70-155
uit in kamers waar niemand is 8% 450-950 60-140
half uur vroeger verlagen 2% 100-200 10-30

 

Met investeringen

Aangezien de verwarming van een woning één van de grootste energievreters is, kunnen op dit vlak zeer grote financiële en ecologische winsten geboekt worden. Er zijn 2 soorten ingrepen mogelijk:

1/ overschakelen op een warmtepomp
Een warmtepomp is eigenlijk een elektrische compressor, zoals in een koelkast of diepvriezer: deze toestellen halen warmte weg uit een koude omgeving (binnenin) en geven die af aan de warmere buitenzijde (aan de achterzijde van het toestel).

Een warmtepomp doet hetzelfde, maar in de andere richting: hij haalt warmte op in de koude buitenomgeving (bv. de buitenlucht of de bodem) en geeft die af binnenin de woning (via radiatoren, vloerverwarming, enz.).

De grote voordelen van een warmtepomp zijn:

 • ze verbranden geen fossiele brandstoffen (aardgas of stookolie) en produceren dus geen CO2 of andere luchtvervuilende substanties (NOx, fijn stof,…)
 • ze betrekken de warmte uit de leefomgeving, en die warmte is gratis. De enige energiekost is het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp. Een warmtepomp verbruikt dan ook zo’n 40% minder dan een traditionele verwarmingsketel.
 • ze hebben weinig onderhoud nodig

Buitenshuis moet je wel een warmtewisselaar plaatsen, die de warmte opneemt uit de lucht (vergelijkbaar met die van een airco-installatie) of uit de bodem (horizontale, ondiep gelegen circuits in de tuin of verticale circuits in een geboorde put).

Bij nieuwbouw of zeer goed geïsoleerde woningen is een warmtepomp zonder twijfel een heel geschikte keuze (zeker in combinatie met een putboring). Bij een renovatie moet je nagaan of de warmteafgifte groot genoeg zal zijn met de bestaande installatie. Vraag voorafgaand de nodige adviezen bij specialisten omdat er grote verschillen in kostprijs en rendement tussen de verschillende methoden bestaan.

De installatie van een warmtepomp geeft soms recht op premiesMeer info hier

2/ verbeteren van de efficiëntie van de verwarmingsketel
Indien de installatie van een warmtepomp geen optie is, kan je ook opteren voor een nieuwe, efficiëntere verwarmingsketel.

Op zich is de ouderdom van een ketel niet zo belangrijk: wat telt is zijn rendement. En op dat vlak heeft de technologie een belangrijke vooruitgang geboekt: de nieuwste ketels op aardgas of stookolie hebben een rendement dat 25 tot 30% hoger ligt dan bij de ketels van pakweg 20 of 30 jaar oud.

Gemiddelde rendementen van centrale-verwarmingsketels:

 • condensatieketel 95%
 • hoogrendementsketel 80%
 • klassieke ketel 60%

Een moderne ketel met een hoog rendement zal :

 • meer warmte uit het verbrandingsproces halen en dus minder warmte door de schouw laten ontsnappen. Om condensatie in de schouw te vermijden, wordt een geïsoleerde buis in de schouw ingebracht.
 • bij voorkeur op een lagere watertemperatuur verwarmen. De ketel heeft immers minder energie nodig om bv. water van 20°C tot 40°C te verwarmen, dan om water van 40°C tot 60°C te verwarmen.
 • zijn vermogen (de hoeveelheid ingebrachte brandstof) aanpassen aan de warmtevraag.
 • de circulatiepomp stopzetten als er geen warmtevraag meer is (en dus elektriciteit besparen).

In principe is een systeem van centrale verwarming (cv) een zuinige oplossing, maar veel hangt af van je verwarmingsgedrag, de structuur en isolatiegraad van de woning, enz.

Qua CO2-uistoot zijn gasvormige brandstoffen (aardgas en propaan/butaan) de meest milieuvriendelijke oplossingen: per energiehoeveelheid (omgerekend in kWh) produceren zij de laagste CO2-uitstoot. Maar niet elke woning heeft noodzakelijkerwijze een aardgasleiding in de straat liggen.

 

  Eenheid  kg CO2  Euro 
    per eenheid  per KWh  per eenheid per KWh 
 Aardgas  m³  2,0  0,23  0,45  0,05
 Stookolie  liter   3,3  0,33  0,51  0,05
 Propaan / Butaan  liter  1,8  0,27  0,50  0,08
 Standaardstroom  KWh   0,70    0,22  
 Groene stroom  KWh   0,03    0,22  
 Steenkool  kg   3,9  0,36  0,45  0,04
 Brandhout  kg   3,6  0,70  0,83  0,16

 Nota :

 • de energie-inhoud per kg steenkool of brandhout kan variëren naargelang de kwaliteit van de brandstof,
 • de energie-inhoud van een kubieke meter aardgas kan variëren naargelang de regio waarvan het aardgas afkomstig is, en de totale CO2-uitstoot is tevens afhankelijk van de afstand waarover het gas via pijpleidingen vervoerd moet worden,
 • voor propaan/butaan is de waarde voor propaan gegeven,
 • de waarden in Euro zijn waarden gevonden via diverse bronnen en kunnen natuurlijk variëren in de tijd.

Verwarmingssystemen op hout lijken op het eerste gezicht ver van ideaal, maar we mogen niet vergeten dat ze “CO2-neutraal” zijn: bij de verbranding van hout komt eveneens CO2 vrij, maar de bomen hebben tijdens hun groei (via het proces van de fotosynthese) deze CO2 eerst uit de lucht opgenomen en in hun materiaal opgeslagen.

Hoewel verwarmingssystemen op hout veruit de beste oplossing lijken, moet er toch over gewaakt worden dat het van een goede kwaliteit is (het moet vooral droog zijn) en van een gegarandeerde afkomst. De exploitatie van het bos moet gebeurd zijn volgens goede beheerspraktijken, die beantwoorden aan de criteria van duurzaamheid. Deze informatie moet beschikbaar zijn bij de verkoper.

Maar er zijn wel zeer grote verschillen in rendementen tussen de verschillende soorten installaties :

tegel- of speksteenkachel 90%
pelletkachel 75%
moderne kachel of inbouwhaard (inzetkachel) 65%
klassieke houtkachel 45%
open haard 15%

 De plaatsing van een condensatieketel of een stookketel op hout geeft recht op premies.

thermostat_123RF_M.Blach_450px.jpgDe warmtevraag correct regelen is een belangrijke stap in het beheersen van je energiefactuur. Een kamerthermostaat wordt meestal in de woonkamer opgehangen en zal er in de eerste plaats voor zorgen dat de verwarmingsinstallatie stopt met verwarmen als de gevraagde temperatuur bereikt is.

De meer moderne programmeerbare thermostaten bieden bovendien de mogelijkheid om de warmtevraag zeer zorgvuldig te doseren in functie van het uur en de aanwezigheid of afwezigheid van de bewoners. Ze dienen geplaatst in één van de meest gebruikte ruimtes (meestal de woonkamer of het salon).

De plaatsing van zo’n kamerthermostaat geeft soms recht op premies.

 

vanne-therm_123rf_Lorenzell.jpgIndividuele thermostatische radiatorkranen bieden het voordeel dat je de gewenste kamertemperatuur fijner kan instellen en dat de kamer nooit te veel verwarmd wordt: de radiatorkraan sluit de warmtetoevoer immers automatisch af zodra de gewenste kamertemperatuur bereikt is. Dat zal ook gebeuren indien de zon de kamer binnenvalt en voldoende verwarmt. Dat levert je een besparing van 5 tot 15 euro per jaar en per radiator op.

De plaatsing van thermostatische radiatorkranen geeft soms recht op premies.

 

Buisisolatie_Hubo-climasnap_350px.jpgHet is een spijtige zaak als de aan- en afvoerleidingen in de kelder, de kruipruimte, de muur of een onverwarmde kamer zonder enig nut een deel van hun warmte verliezen. Er bestaan buisvormige isolatiematerialen (in verschillende diameters) die eenvoudigweg rond de buis geklikt kunnen worden. Ze zijn beschikbaar in zowat alle doe-het-zelfzaken.

In sommige gevallen kan je voor de plaatsing ervan een premie ontvangen.

 

Radiatoren die voor een muur geplaatst zijn, geven een deel van hun warmte af aan de muur. Als dit een buitenmuur is, gaat deze warmte verloren. In zowat alle doe-het-zelfzaken is een zilverkleurige, reflecterende folie beschikbaar die je achter de radiator op de muur kan kleven en die de warmtestralen naar de kamer zal weerkaatsten en de verliezen dus zal beperken.