De activiteitsdomeinen van de Dienst klimaatverandering

Om te strijden tegen de klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen (die daarvan de oorzaak zijn) te verminderen, vervult de federale Dienst Klimaatverandering een belangrijk aantal operationele en coördinerende functies.

Deze rubriek heeft tot doel een overzicht te bieden van de 5 activiteitsdomeinen die onze dienst opvolgt in zijn strijd tegen de klimaatverandering:

De Dienst is ook actief op het vlak van de communicatie, zowel transversaal ter ondersteuning van de werking binnen die 5 activiteitsdomeinen als op het niveau van projecten en campagnes, en van de educatie.