Communicatie

Om vooruitgang te boeken in de strijd tegen de klimaatverandering, wil de Dienst:

Het grote publiek informeren en sensibiliseren door campagnes in de media te voeren: 

Jongeren informeren en sensibiliseren door aangepaste educatieve tools voor te stellen:

De evoluties in de publieke opinie meten en opvolgen door enquêtes te lanceren:

  • de publieksenquêtes peilen naar de kennis van de klimaatproblematiek, de subjectieve ervaring ervan en de motivatie of bereidheid van de burger er iets aan te doen.

Bovendien beheert de Dienst de website klimaat.be, waarop u zich momenteel bevindt, die geregeld geactualiseerd en aangevuld wordt om u een actuele en betrouwbare informatie over het thema klimaatverandering te kunnen verschaffen.

De Dienst is ook geregeld aanwezig op beurzen die in België georganiseerd worden (bv. Batibouw, Hout en Groen Wonen, Bois et Habitat, Energies+, Autosalon…), waar onder meer de website energievreters wordt voorgesteld.