climate challenge @ school :
mini-klimaatconferenties in je eigen school

chaises_950px.jpg

Met dit project bieden WWF, Studio Globo en de federale Dienst Klimaatverandering de leerlingen van de derde graad secundair mini-klimaatconferenties aan, die gratis op school aangeboden worden. Doelstelling van dit project: de jongeren een inzicht bijbrengen in de dynamiek van de grote klimaatconferenties in de verschillende belangen en uitdagingen die hier spelen.

Om dit te bereiken spelen de leerlingen een rollenspel et kruipen ze in de huid van staatshoofden. Per groepje krijgen ze een land toegewezen, dat symbool staat voor bepaalde standpunten die tijdens de klimaatconferenties verdedigd worden, en een specifieke landenfiche, die hen toelaat zich voor te bereiden. Dit voorbereidend werk helpt hen de economische, ecologische en geografische kenmerken van ‘hun’ land te ontdekken en een goed inzicht te krijgen in de uitdagingen voor de onderhandelingen die ze gaan voeren.

 

climate_challenge_3_400px.jpg climate_challenge_4_400px.jpg

Gedurende de conferentie zelf debatteren ze met de delegaties van de andere landen over voorstellen voor resoluties over thema’s zoals een klimaatakkoord, de vermindering van het luchtverkeer of de klimaatvluchtelingen. Gezien de uiteenlopende belangen van de verschillende landen is dit geen gemakkelijke taak. Zo leren ze standpunten te verwoorden, allianties met andere landen aan te gaan, compromissen uit te werken… Een fascinerende belevenis in een realistische setting die toelaat de doelstelling te bereiken: jongeren doen nadenken over het thema van de klimaatverandering.

 

climate_challenge_1_400px.jpg climate_challenge_2_400px.jpg

Twee medewerkers van WWF en Studio Globo begeleiden de school doorheen de 3 fasen: de voorbereiding met de leerkrachten, de voorbereiding van de leerlingen gedurende 2 à 4 lesuren, en dan de conferentie zelf, die 4 lesuren in beslag neemt. De ganse begeleiding en al het les- en werkmateriaal voor de conferentie worden gratis aangeboden dankzij de financiële ondersteuning door de federale Dienst Klimaatverandering.

Op 29 april 2016 heeft een slotmoment bijna 400 leerlingen tussen 16 en 18 jaar bijeengebracht in Tour & Taxis (Brussel). Op het programma: uiteenzettingen door onderhandelaars en experten aanwezig op de COP in Parijs, de projectie van een montage van video’s die door leerlingen gerealiseerd werden en de overhandiging van een Climate Challenge Award.  Onder de sprekers vermelden we de Belgische klimatoloog en voormalig vice-voorzitter van het VN-Klimaatpanel (IPCC) Jean-Pascal Van Ypersele, die inging op de gevolgen van de uitstoot van CO2 en op het gebrek aan politieke wil bij het invoeren van de gepaste maatregelen. “Er is nog veel werk aan de winkel. Het ambitieniveau van de landen moet omhoog”, benadrukte hij voor een aandachtig publiek.

 

 

Meer info en inschrijvingen : http://www.climatechallenge.be/nl/climate-challenge.aspx

FOD_nl_Q.jpg1200px-WWF_logo.svg.png           50.png