Het educatief dossier ’In de weer voor het klimaat’

In de weer voor het klimaat

"In de weer voor het klimaat" is een educatief dossier voor leerlingen tussen 9 en 14 jaar. Het wil leerkrachten en leerlingen begeleiden en aanzetten samen “op school iets aan de klimaatverandering te doen”.

De prachtig verzorgde ringmap geeft een antwoord op tal van vragen zoals “Zal de ijsbeer zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering?”, “Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor België, of de landen in het zuiden?”, of “Wat kan ik er zelf aan doen?”.

Dit gebeurt aan de hand van 20 fiches rond 4 thema’s:

  • Het klimaat, wat is dat ? (2 fiches)
  • Heb ik ook een invloed op het klimaat ? (4 fiches)
  • Wat met de biodiversiteit ? (8 fiches)
  • Wat kan ik zelf doen ? (6 fiches)

De fichen bestaan uit twee delen: 

Prof

  • infobladen voor de leerkracht: met achtergrondinfo, doelstellingen, eindtermen, methodologieën, werkwijzen (nadenken, inbeelden, experimenteren, discussiëren, en… actie ondernemen !) en tips om verder te gaan 

Elèves

  • werkbladen voor de leerlingen: aantrekkelijke, makkelijk te kopiëren, praktisch en… gebruiksklaar ! 

Pattes

Met als extra uitdaging voor de klas een positief ‘spoor’ achter te laten! Hoe meer activiteiten uitgevoerd worden, hoe beter het milieu er bij vaart en hoe meer ‘pootjes’ verzameld worden… Stap voor stap, poot voor poot… op weg naar een leefbare planeet!

Een bijhorende poster vormt een extra aansporing om in klasverband rond dit thema te werken.

Het dossier is volledig afgestemd op de eindtermen, zowel op die voor het basisonderwijs als op die van het secundair onderwijs.

Het werd ontwikkeld door WWF in samenwerking met de Dienst Klimaatverandering van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

Download het dossier

 

Meer info bij de Dienst Klimaatverandering

 

FOD_nl_Q.jpg1200px-WWF_logo.svg.png