‘Klimaatcoaches’ op pad in de 3de graad secundair

Alle wegen leiden naar… een koolstofarme maatschappij in 2050

coaches-launch5.jpg

Een koolstofarme maatschappij in 2050: hoe pakken we deze uitdaging aan ? Om de leerkrachten en leerlingen bij te staan in dit voor de maatschappij zo belangrijk debat, werden 12 'klimaatcoaches' geselecteerd en opgeleid.

Deze 'klimaatcoaches' – jong gediplomeerde universitairen met een communicatietalent en een vorming op het vlak van het leefmilieu en educatie – bezoeken de klassen van de 3de graad secundair in heel het land om hen gratis te begeleiden bij het ontdekken van de webtool My2050, die hen helpt een eigen scenario creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050.

coaches-launch3.jpg

Met dit project wil de federale Dienst Klimaatverandering, in samenwerking met GoodPlanet, de leerlingen van de derde graad secundair (van alle onderwijsnetten en elke studierichting) aanmoedigen zich te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan het debat over de transitie van onze op fossiele energie gebaseerde maatschappij naar een koolstofarme maatschappij.

Het project werd officieel gelanceerd op 27 april 2017 in Doornik in aanwezigheid van Minister Marghem. Tegen juni 2018 hadden deze coaches  al zo'n 400 klassen gedurende twee lesuren begeleid. Dit zal ook het geval zijn in het schooljaar 2018-2019.

Elke leerkracht van de 3de graad secundair kan een aanvraag voor een gratis sessie indienen op de website van GoodPlanet.


Wat doet 'My2050.be' ?

My2050-logo+titel-350px.jpg‘My2050’ wil een debat stimuleren over de manier waarop België zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95% (t.o.v. 1990) kan terugdringen. My2050 laat toe de wegen te verkennen waarlangs deze doelstelling bereikt kan worden.

De tool biedt de burgers - en de leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid om:

  • een inzicht te verwerven in de veranderingen die mogelijk zijn in verschillende sectoren;
  • een eigen transitiescenario uit te werken door het kiezen van ambitieniveaus voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren, waarbij elke keuze onmiddellijk zichtbaar wordt in het virtuele landschap;
  • meteen de uitstootvermindering van dit scenario te zien voor ons land in 2050;
  • een analyse van dit scenario te maken en de kosten ervan te berekenen;
  • het scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

 

 FOD_nl_Q.jpgLogoGoodPlanet-be-PMS299-486x472.png