Het Europese emissiehandelsysteem (ETS)

Het Europese emissiehandelsysteem (European Emissions Trading System of ETS) zit volop in de tweede fase met de handelsperiode 2008-2012. Na de testfase 2005-2007 functioneert de emissiehandel nu net als alle andere volwassen markten. De prijs van de emissierechten is gedaald, aangezien het grote overschot aan rechten nog gebruikt kan worden in de derde fase voor de periode 2013-2020. Vooral de elektriciteitsproducenten zijn nog aankopers van rechten omdat zij de enige sector zijn die nagenoeg geen gratis rechten toegewezen kregen.

De regels zijn grotendeels vastgelegd met de herziening in 2009 van de Europese Richtlijn Emissiehandel. De tekst van de actuele richtlijn vindt u in Richtlijn 2003/87/EG (geconsolideerde versie). Maar vele details in de uitwerking van deze richtlijn voor de volgende periode staan momenteel nog ter discussie.

Een algemene uitleg over het Europese emissiehandelsysteem vind je op de website www.climateregistry.be.

De Dienst Klimaatverandering volgt verschillende dossiers met betrekking tot deze emissiehandel op: