De integratie van het thema « klimaat » in het ontwikkelingsbeleid

Hoewel ontwikkelingslanden het minst bijgedragen hebben aan de opwarming van de aarde, ondervinden ze er wel de meeste gevolgen van. Tegelijkertijd beschikken deze landen over de minste middelen om zich aan te passen. Klimaatverandering zal dus de problemen die deze samenlevingen en economieën nu al ondervinden naar alle waarschijnlijkheid versterken en bovendien het bereiken van de Milennium Development Goals bemoeilijken.

Klimaatverandering stelt ontwikkelingslanden en de inspanningen in het kader van ontwikkelingssamenwerking voor verschillende uitdagingen:

Wat de aanpassing aan de klimaatverandering betreft, is het belangrijk dat de veerkracht van de gemeenschappen, economieën en landen die het meest te lijden hebben onder de klimaatverandering ondersteund wordt. In dit kader past ook de zogenaamde “climate proofing” van bestaande ontwikkelingsprogramma’s waarbij de programma’s op een zodanige manier ontworpen worden dat ze rekening houden met en anticiperen op het veranderende klimaat en de impact ervan. Naast een optimale aanpassing aan klimaatverandering is het belangrijk dat de ontwikkelingslanden zelf voor een duurzaam ‘groen’ ontwikkelingspad kiezen. Ontwikkelings-samenwerking kan hierin een ondersteunende rol spelen. Ook is er nood aan verdere capaciteits- en institutionele ontwikkeling zodat de minst ontwikkelde landen kunnen inspelen op de financieringsopportuniteiten die het complexe internationale klimaatregime biedt om de hierboven vermelde uitdagingen van aanpassing en duurzame ontwikkeling aan te gaan. Internationale ondersteuning is bijvoorbeeld beschikbaar voor de ontwikkeling van NAMAs, REDD+maatregelen, CDM-projecten, enz.

De Dienst Klimaatverandering werkt nauw samen met het Directoraat Generaal Development (DGD) en de Belgische Technische Cooperatie (BTC) om antwoorden te bieden op bovenstaande uitdagingen.