Rio+20

De conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling ‘Rio+20’, die in juni 2012 in Rio de Janeiro zal doorgaan, wordt een van de grote VN-conferenties, die ertoe bijdragen dat leefmilieu geleidelijk aan een van de belangrijke thema’s op de agenda van de internationale gemeenschap geworden is.

Belangrijke mijlpalen waren :

  • Stockholm 1972 : de UN Conference on the Human Environment 
  • Rio de Janeiro 1992 : de UN Conference on Environment and Development (UNCED). Hier werd naast het omvangrijke Actieplan Agenda 21 onder meer het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC) ondertekend.
  • Johannesburg 2002: de World Summit on Sustainable Development (WSSD, Rio+10). De nadruk lag hier op de moeizame uitvoering van Agenda 21. Daarom werd het Johannesburg Plan of Implementation goedgekeurd.

Zoals de naam ‘Rio+20’ zelf al aangeeft, wordt deze conferentie gezien als een opvolgingsconferentie van ‘Rio’. De internationale gemeenschap heeft gekozen om te focussen op 2 thema’s:

  • groene economie
  • governance voor duurzame ontwikkeling

De Dienst klimaatverandering levert een bijdrage in de Belgische standpuntbepaling in dit proces vanuit het perspectief van klimaatverandering en klimaatbeleid. De omschakeling van een ‘fossiele’ naar een ‘lage-koolstofeconomie’ is immers een van de belangrijkste componenten van een groene economie. Verder bestaat de kans dat de conferentie ‘Rio+20’ mogelijk ook een rol kan spelen in het creëren van momentum voor de internationale ‘post-2012’-onderhandelingen [LINK] in de context van het Klimaatverdrag.