De toekomst van het Protocol van Kyoto en de uitbouw van een globaal en juridisch bindend kader

De eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto loopt eind 2012 af. De vernieuwing van de engagementen van de ontwikkelde Partijen is politiek gezien gepland, maar is zowel op internationaal als op intra-Europees vlak het onderwerp van een controverse. Deze discussie zou ertoe kunnen leiden dat de waarde van het internationaal recht in aan de kaak wordt gesteld, terwijl er geen enkel geloofwaardig alternatief voorhanden is om de klimaatverandering op wereldschaal te verminderen. Ondanks het beperkte bereik van het Protocol van Kyoto is het uitermate belangrijk om zijn verdiensten te behouden bij de uitwerking van een globaal kader, dat absoluut nodig is voor de haalbaarheid van de reductiedoelstellingen waaraan de Europese Unie zich op basis van de aanbevelingen van het IPCC heeft verbonden.