De federale Dienst Klimaatverandering

Om de strijd aan te kunnen gaan tegen de klimaatverandering (en tegen de uitstoot van broeikasgassen die er de oorzaak van is), werd in 2003 binnen het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een nieuwe « Dienst Klimaatverandering » opgericht. Van een kleine cel van 3 personen is deze intussen uitgegroeid tot een team van meer dan 20 mensen.

In deze rubriek vindt u informatie over :

-          het kader, de rol en de doelstellingen van de dienst

-          de brede waaier van activiteiten

-          de samenstelling van het team