Een dienst binnen een FOD

Met de reorganisatie van de federale overheid en de afschaffing van de vroegere ministeries, werd in 2001 de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) opgericht.

Deze FOD is samengesteld uit verschillende Directoraten-Generaal (DG’s), waaronder het DG Leefmilieu.

structuur_FOD.jpg

Alhoewel de meeste milieubevoegdheden in ons land door de Gewesten uitgeoefend worden, zijn er toch nog een aantal belangrijke taken weggelegd voor de federale overheid, in casu het DG Leefmilieu. Dit DG behoudt nog een aantal belangrijke bevoegdheden en spitst zijn activiteiten toe op een aantal domeinen, waarvan het klimaatbeleid er één is.

Het DG Leefmilieu telt – naast een operationele dienst - 4 thematische diensten en een afdeling:

  1. Multilaterale en strategische zaken
  2. Marien Milieu
  3. Inspectie
  4. Klimaatverandering
  5. Afdeling Productbeleid en Chemische stoffen