Financiële ondersteuning

De federale overheid kent aan particulieren belastingverminderingen toe voor de aankoop van een elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler, en voor de plaatsing van dakisolatie.

De ’korting op factuur’ voor de aankoop van zuinige wagens met een lage CO2-uitstoot en de belastingvermindering voor de aankoop van nieuwe elektrische wagens en voor de plaatsing van elektrische oplaadpaal buiten aan de woning zijn afgeschaft. Momenteel is een belastingvermindering enkel nog mogelijk voor de aankoop van een nieuwe (nog niet iongeschreven):

type elektrisch voertuigbelastingverminderingplafond (€) 
motorfiets (*)
15 %
3.010
driewieler (*)
15 %
3.010
vierwieler (**)
15 %
4.940

(*) met een maximale snelheid van meer dan 45 km/u.

(**) weegt leeg en zonder batterijen max. 400 kg (550 kg indien voor goederenvervoer)

 

Meer info: FOD Financiën

 

Eind  2011 besliste de federale regering de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen af te schaffen, met uitzondering voor de plaatsing van dakisolatie in een woning van minstens 5 jaar oud:

voor uitgaven in 2018
belastingvermindering
opmerking
dakisolatie
30 %
max. 3.200 € 

Algemene voorwaarden voor het bekomen van een belastingvermindering zijn:

  • de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer (of energie-auditeur)
  • de aftrek geldt per woning; indien u meerdere woningen bezit, kan u voor elk daarvan een aftrek bekomen
  • komen in aanmerking: (naakte) eigenaars, bezitters, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers of huurders 
  • de aftrek is cumuleerbaar met subsidies en premies van andere overheden en instanties

Meer infoFOD Financiën

 


Voor ondernemingen is er ook een verhoogde fiscale aftrek voor nieuwe elektrische bedrijfswagens.

Overzicht van alle financiële steunmaatregelen (incl. deze van de gewesten, provincies en netbeheerders)