Belgische beslissingsorganen in het internationaal en Europees klimaatbeleid

Politique internationale

EU = Europese Unie / VN = Verenigde Naties / ICL = Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu / WG = Werkgroep

In het internationaal en Europees klimaatbeleid spelen vooral de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect (CG BKE) en zijn werkgroepen een centrale rol. De Nationale Klimaatcommissie heeft het recht hierbij adviezen te verlenen.

Deze Belgische standpunten worden vervolgens verdedigd op Europees niveau in de volgende fora:

  • de Werkgroep Milieu van de Raad (Milieu) van de Europese Unie (WP ENV),
  • de Werkgroep Internationale Milieuzaken (Klimaatverandering) van dezelfde Raadsformatie (WPIEI(CC)),
  • het Climate Change Committee (CCC), in het kader van de comitologieprocedures in uitvoering van de EU-Monitoring-Beschikking en de Richtlijn Emissiehandel.

Op internationaal niveau gebeurt dit op de vergaderingen in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC) :

  • de jaarlijkse conferentie van de Partijen (“Conference of Parties” of COP) 
  •  de halfjaarlijkse vergadering van de Hulporganen (“Subsidiary Bodies” of SB)

De werkgroepen van het CCIM onderhouden tenslotte ook op ad-hoc-basis contacten met de betrokken sectoren (stakeholders).