Belgische beslissingsorganen in het nationaal klimaatbeleid

Politique nationale

EU = Europese Unie / VN = Verenigde Naties / ICL = Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu / WG = Werkgroep

Op nationaal vlak is de Nationale Klimaatcommissie verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Nationaal Klimaatplan, dat tenslotte goedgekeurd wordt door de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu.

Het op 6 maart 2002 door de Uitgebreide ICL goedgekeurde Nationale Klimaatplan 2002-2012, viel formeel nog buiten het bestek van deze procedure, maar was er in zekere zin een voorafspiegeling van. Dit plan geeft een gedetailleerd overzicht voor elk beleidsniveau (de federale staat en de drie gewesten) en elk beleidsdomein (energie, industrie, transport…) van alle bestaande maatregelen, de geplande maar nog niet gerealiseerde maatregelen (waarover reeds een akkoord bestaat), en alle maatregelen die nog bestudeerd of besproken worden.

De Nationale Klimaatcommissie is tenslotte ook verantwoordelijk voor de goedkeuring van de Belgische JI/CDM-projecten - de projecten van Gezamenlijke Uitvoering (Joint Implementation) in industrielanden en van het Mechanisme voor Schone Ontwikkeling (Clean Development Mechanism) in ontwikkelingslanden.