Tweejaarlijkse rapporten

Volgens de bepalingen van Beslissing 2/CP.17 moeten de ontwikkelde landen die Partij zijn van het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC) om de twee jaar hun ‘tweejaarlijks rapport’ (BR) aan het secretariaat bezorgen.

De tweejaarlijkse rapporten bestaan uit een beschrijvende tekst (brochure) en een document, dat alle verplichte tabellen op een gestandaardiseerde manier herneemt.

Deze rapporten worden voorbereid door een werkgroep van de Nationale Klimaatcommissie en zijn enkel onder elektronische vorm en in het Engels beschikbaar. 

De eerste twee rapporten werden als een apart document aan het UNFCCC-secretariaat bezorgd (resp. in februari 2014 en december 2015), het derde tweejaarlijks rapport (van december 2017) werd als een bijlage geïntegreerd in de 7de Nationale Mededeling, zoals toegestaan door Beslissing  2/CP.17.

 

Tweejaarlijks Rapport 3 - 2017-2018 

 Tweejaarlijks Rapport 2 - 2015-2016 

Tweejaarlijks Rapport 1 - 2013-2014

NC7_EN_cover.jpg BR2_cover.jpg Biennal_report_cover.jpg

PDF EN - brochure
Excel-file met tabellen

PDF EN - brochure 
Excel-file met tabellen
PDF EN - brochure
Excel-file met tabellen

 

In overeenstemming met het proces van ‘international assessment and review’ (IAR) werden de rapporten onderworpen aan een ‘technical review’ en een ‘multilateral assessment’. Tijdens de laatste evaluatie (van het tweede tweejaarlijks rapport) heeft België een antwoord moeten geven op talrijke schriftelijke vragen om vervolgens op 12 november 2016 de vooruitgang voor te stellen en te verdedigen op het vlak van de realisaties voor het behalen van haar reductiedoelstellingen. 

 

MEER INFO:

De pagina gewijd aan de multilaterale evaluatie op de website van UNFCCC