Afvang en opslag van CO2 (CCS)

De techniek van de “afvang en opslag van CO2” (Carbon Capture and Storage of CCS) bestaat erin de CO2 die in een industriële site (elektriciteitscentrale, cementfabriek, ...) geproduceerd wordt, af te vangen, te verpakken en naar een terrein te vervoeren, waar het in een geschikte geologische laag geïnjecteerd wordt en er een zeer lange tijd opgeslagen blijft. Met dit procédé wordt voorkomen dat de geproduceerde CO2 in de atmosfeer wordt uitgestoten.

Het gaat hier voornamelijk om een zogeheten “overgangstechnologie” die toelaat fossiele koolstofemissies aan de atmosfeer te onttrekken in afwachting van de overschakeling van onze energieproductiesystemen op “koolstofarme” of “koolstofvrije” systemen. Die technologie is een van de mitigatiemogelijkheden die in de volgende decennia uitgevoerd kunnen worden in Europa en de rest van de wereld, vooral in die landen die sterk afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen.

In het kader van het Europese klimaat- en energiepakket werd een juridisch kader vastgelegd in de vorm van een richtlijn (2009/31/EG), die een strikt kader oplegt voor de milieuveiligheid en verantwoordelijkheid van de exploitanten van sites. In 2015 zal zij opnieuw worden beoordeeld. Informatie over de uitvoering van de richtlijn is beschikbaar op de website van de Europese Commissie (DG Climate Action).