OPNAME VAN DE LUCHTVAART

Luchtvaartmaatschappijen die vliegen van of naar Europa – dus niet enkel Europese maatschappijen – moeten vanaf 2012 aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen. Het eerste jaar krijgen ze gratis emissierechten voor 97 % van hun historische emissies toegewezen, vanaf 2013 is dat 95 %. Eventuele tekorten zullen zij op de markt en via veilingen moeten aankopen.

Speciaal voor deze sector werd een nieuw type emissierechten (“luchtvaartemissierechten”) gecreëerd, opdat de luchtvaartmaatschappijen aan hun verplichtingen zouden kunnen tegemoetkomen. Zij alleen kunnen van dat type rechten gebruikmaken, maar het staat hen tevens vrij om de andere soorten rechten te benutten.

Om echter rekening te houden met alle belangen die op het spel staan en de invoering van een uniform systeem op wereldniveau voor 2020 niet te belemmeren, beperkt de EU-verordening 421/2014 het toepassingsgebied voor de jaren 2013-2016 tot vluchten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Bovendien worden exploitanten waarvan de uitstoot onder een bepaalde drempel blijft, tijdelijk vrijgesteld van het toepassingsgebied van de Richtlijn.  

De luchtvaartsector maakt ongeveer 3 % van alle broeikasgasemissies van de Europese Unie uit en zal de komende jaren nog verder groeien. Het is dan ook van het grootste belang om de luchtvaartsector in het ETS te houden, ondanks fel protest en diverse internationale rechtszaken.

Meer info op de website van de Europese Commissie.