Routekaart naar een 'koolstofarme’ maatschappij tegen 2050

In 2011 publiceerde de Europese Commissie een "routekaart naar een concurrentiële, koolstofarme economie tegen 2050". Het plan identificeert een aantal methodes die moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 80 tot 95% tegen 2050 ten opzichte van 1990, en bevat een reeks mijlpalen op middellange termijn.

Het document is uitvoerig besproken in de Europese Raad en het Europees Parlement, en is een essentieel richtinggevend element in de huidige discussie rond het klimaat- en energiebeleid tegen 2030

 

MEER INFO:

website van de Europese commissie