Transport

Transport in het algemeen is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen : de transportsector was in 2012 verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de Europese broeikasgasemissies, wat haar -  na de energiesector - tot de sector met de tweede grootste broeikasgasuitstoot maakt.

Door de beleidsmakers worden dan ook verschillende initiatieven genomen om de uitstoot in deze sector te verminderen. Daar horen wetgevende maatregelen bij die :