DE CO2-UITSTOOT VAN VOERTUIGEN

De transportsector is de enige sector in Europa waar nog steeds een sterke stijging van de uitstoot van broeikasgassen vastgesteld wordt (zie 'Europees Witboek Transport'). Zo zijn personenwagens verantwoordelijk voor 12% van de totale Europese CO2-uitstoot.

Om deze trend om te buigen, is het reglementeren van de uitstoot van wagens een sleutelelement. Zo zijn er al richtlijnen uitgevaardigd die de maximale gemiddelde uitstootniveaus (per producent) van personenwagens en lichte vrachtwagens reglementeren:

 

Richtlijn voor:

personenwagens

lichte vrachtwagens

jaar:

2015

2021

2017

2020

maximale uitstoot
(in gram CO2/km)

130

95

175

147

 

Bij overschrijding van deze maximale waarden zal aan de producenten een boete per gram CO2- meeruitstoot opgelegd worden, gaande van € 5 tot € 95 per gram CO2, vermenigvuldigd met het totale aantal verkochte voertuigen.

Met het oog op de Europese langetermijn-klimaatdoelstellingen zal de Europese Commissie nagaan of nieuwe en strengere maximale uitstootniveaus tegen 2025 voor personenwagens en lichte vrachtwagens aangewezen zijn.

Voor de zware vracht- en personenvervoertuigen werkt de Europese Commissie momenteel aan een omvattende strategie om de CO2-uitstoot te verminderen.

 

Meer informatie: