Voorgeschiedenis: op weg naar Rio

Enkele mijlpalen in de geschiedenis van het klimaatbeleid.

 

1979: een eerste wereldklimaatconferentie erkent het probleem

Klimaatverandering werd voor het eerst erkend als een ernstig mondiaal probleem in 1979. Dit gebeurde tijdens de Eerste Wereldklimaatconferentie in Genève, georganiseerd door o.m. de Wereldmeteorologische Organisatie en het Milieuprogramma van de VN (United Nations Environment Program - UNEP). Deze conferentie riep regeringen van over heel de wereld op om mogelijke door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen, die de mensheid zou kunnen schaden, te voorkomen.

 

1988: de conferentie van Toronto lanceert een eerste oproep tot reductie

Een eerste oproep voor een concrete reductiedoelstelling kwam er tijdens de Conferentie van Toronto in 1988. Wetenschappers, politici en ambtenaren van 48 landen en de Verenigde Naties (VN) riepen er op tot een reductie van de CO2-emissies met 20% tegen 2005.

 

1988: de oprichting van het IPCC, een internationaal netwerk van wetenschappers

Eveneens in 1988 richtten de Wereldmeteorologische Organisatie (WMO) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op. Dit internationale netwerk van meer dan 2000 wetenschappers kreeg de opdracht een stand van zaken op te maken van:

  • de bestaande wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem
  • de gevolgen van klimaatverandering voor het milieu, de economie en de samenleving
  • mogelijke strategieën als antwoord op deze veranderingen.

Twee jaar later, in 1990, maakte het IPCC zijn bevindingen bekend in een eerste ‘Assessment Report’, gevolgd door nieuwe edities in 1995, 2001, 2007 en 2013. Het vierde rapport zorgde voor een belangrijke doorbraak in de ontwikkelingen van het klimaatbeleid aangezien het de laatste "wetenschappelijke onzekerheden" voor eens en altijd wegnam.

 

1990: een tweede wereldklimaatconferentie pleit voor een klimaatverdrag

In 1990 organiseerden de VN en de WMO, eveneens in Genève, de Tweede Wereldklimaatconferentie met vertegenwoordigers uit 137 landen en de Europese Unie. Deze resulteerde in een oproep tot het opstellen van een internationaal verdrag inzake klimaatverandering. In december van dat jaar besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dan ook tot de start van onderhandelingen die uiterlijk tegen juni 1992 tot een dergelijk raamverdrag moesten leiden.

 

Meer info: