Klimaattop Cancún

Het VN-klimaatverdrag werd in 1992 afgesloten om op internationaal politiek vlak een antwoord te bieden aan de klimaatproblematiek. Sindsien komen alle « Partijen » van dit Klimaatverdrag (momenteel 194) jaarlijks samen. In 1997 werd het Kyoto Protocol ondertekend, dat de industrielanden ertoe verplicht hun uitstoot aan broeikasgassen te reduceren. De eerste engagementsperiode daarvan loopt eind 2012 ten einde.

De Klimaattop van Kopenhagen (december 2009) had dan ook onder meer tot doel een akkoord te bereiken voor een ‘opvolger’ voor dit protokol, maar dat is niet echt gelukt. Maar de onderhandelingen worden verdergezet om een globaal akkoord voor de komende jaren te bereiken.

De belangrijkste doelstelling van de klimaattop van Cancún is dan ook het pad te effenen voor een globaal akkoord voor de periode na 2012.