logocop16_-_Cancun.jpglogocop17_-_Durban.jpg

Klimaatonderhandelingen in 2011 

Van Cancún tot Durban

 

 

De klimaattop van Cancún van eind 2010 (COP 16) heeft als grote verdienste dat hij het internationale onderhandelingsproces terug op het juiste spoor heeft getrokken en dat er een aantal beslissingen genomen werden, die het pad hebben geëffend voor een algemeen en juridisch bindend kader voor klimaatacties na 2012 (het einde van de eerste verbintenisperiode van het Kyoto Protocol).

Voor het leiden van het verdere verloop van de onderhandelingen heeft de conferentie het initiatief toevertrouwd aan Zuid-Afrika, het gastland van de volgende klimaatconferentie (COP 17) die begin december 2011 in Durban zal plaatsvinden. Deze top wordt intussen intensief voorbereid.

De volgende voorbereidende vergaderingen hebben intussen plaats gevonden: