logocop17_-_Durban.jpglogocop18_-_Doha.jpg

 Klimaatonderhandelingen in 2012

Van Durban tot Doha

 

 

Met de klimaatconferentie van Durban werd mondiaal een scharniermoment bereikt in de mondiale klimaatonderhandelingen. Mede onder impuls van de Europese Unie, die er te Durban in slaagde een brede coalitie te vormen met vooruitstrevende ontwikkelingslanden, werd er een pakket overeengekomen dat bestond uit 3 onderdelen:

  • Een politiek akkoord over een tweede verbintenisperiode onder het Kyotoprotocol. Deze tweede verbintenisperiode zal ingaan vanaf 2013, maar aspecten zoals de lengte van de verbintenisperiode (5 of 8 jaar) en de oplossing voor de overtollige emissiekredieten van sommige Centraal en Oost-Europese landen werd doorverwezen naar Doha.
  • Een akkoord over het Durban Platform for Enhanced Action met een tweevoudige doelstelling: het onderhandelen tegen 2015 (met inwerkingtreding vanaf 2020) van een nieuw mondiaal instrument (Protocol, een ‘Legal Instrument’ of een ‘other instrument with legal force’) en het dichten van de ambitiekloof voor de periode lopende tot 2020.
  • Een geheel aan incrementele beslissingen onder het Conventiespoor voor de verschillende bouwstenen van het mondiale klimaatregime zoals adaptatie, mitigatie (in het bijzonder een transparantiesysteem inzake klimaatinspanningen), technologie en financiering en dit met inbegrip van de oprichting van het Green Climate Fund.

De volgende internationale klimaatconferentie (COP 18) zal eind november/begin december 2012 in Doha (Qatar) plaatsvinden.

Twee voorbereidende vergaderingen voor deze nieuwe klimaattop hebben intussen plaats gevonden: