Klimaatonderhandelingen in 2017

Van Marrakech tot Bonn

 

Onderhandelingssessie in Bonn, van 8 tot 18 mei 2017

Van 8 tot 18 mei vond in het World Conference Center in Bonn de eerste onderhandelingssessie na de klimaatconferentie van Marrakech (COP22) plaats (SB 46, APA 1-3). In Marrakech hebben de Partijen zich tot doel gesteld om de uitvoeringsregels van de Overeenkomst van Parijs - ‘the Paris Rulebook’ - tegen eind 2018 af te werken.

Gezien deze krappe deadline groeit de eensgezindheid onder de onderhandelende Partijen om zo snel mogelijk de stap te zetten van conceptuele discussies naar onderhandelingen over concrete teksten.  Ondanks de constructieve voorbereidende rondetafeldiscussies bleek dit toch niet zo eenvoudig: hardnekkige verschillen in visies met betrekking tot de differentiatie van de verplichtingen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden en tot de inhoudelijke reikwijdte van de nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s), waarover in Parijs (COP21) een compromis was bereikt, staken terug de kop op. De verschillende opties werden gevat in non-papers door de co-faciliatoren. Er werden ook afspraken gemaakt over verder werk tijdens de komende maanden in de aanloop naar COP 23, eind dit jaar, eveneens in Bonn.

Zoals afgesproken in Marrakech, werden er door het uitgaande COP22-voorzitterschap (Marokko) en het inkomende COP23-voorzitterschap (Fiji) ook consultaties gehouden over het design van de Facilitatieve Dialoog, die in 2018 zal plaatsvinden. Dit proces, met als belangrijke input het IPCC-rapport over de 1,5°C-doelstelling, is in feite een eerste versie van de vijfjaarlijkse Global Stocktake, die formeel onder de Overeenkomst van Parijs pas in 2023 voor het eerst plaatsvindt en die er moet voor zorgen dat de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs gehaald kan worden.

COP23 zal de eerste grote klimaatconferentie zijn die onder het voorzitterschap van een kleine eilandstaat (met de logistieke steun van Duitsland) zal plaatsvinden. Fiji maakte dan ook van de gelegenheid gebruik om zijn visie en prioriteiten voor te stellen. Naast vooruitgang op het vlak van de Paris Rulebook en meer duidelijkheid over de Facilitatieve Dialoog, heeft Fiji logischerwijze aandacht voor het verhogen van de weerbaarheid van kwetsbare landen en voor een ambitieus klimaatbeleid met betrokkenheid van alle actoren, geïnspireerd door het Fiji-concept ‘talanoa’, een participatieve dialoog die leidt tot besluitvorming voor het algemeen belang.

De onduidelijkheid over een mogelijke terugtrekking van de VS uit de Overeenkomst van Parijs onder de Trump-administratie hing als een schaduw over deze onderhandelingssessie. Hoewel de VS constructief deelnam aan de onderhandelingen, lijkt een nieuwe leidende klimaat-as EU/China in de maak.

 

Meer info: