De Bijlagen van het Klimaatverdrag

  Bijlage I Bijlage II
Australië
x
x
Belarus*
x
-
België
x
x
Bulgarije*
x
-
Canada
x
x
Denemarken
x
x
Duitsland
x
x
Estland*
x
-
Europese Economische Gemeenschap
x
x
Finland
x
x
Frankrijk
x
x
Griekenland
x
x
Hongarije*
x
-
Ierland
x
x
Ijsland
x
x
Italië
x
x
Japan
x
x
Letland*
x
-
Litouwen*
x
-
Luxemburg
x
x
Nederland
x
x
Nieuw-Zeeland
x
x
Noorwegen
x
x
Oostenrijk
x
x
Polen*
x
-
Portugal
x
x
Roemenië*
x
-
Russische Federatie*
x
-
Spanje
x
x
Tjechoslowakije*
x
-
Turkije
x
x
Oekraïne*
x
-
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
x
x
Verenigde Staten van Amerika
x
x
Zweden
x
x
Zwitserland
x
x


* Landen die het proces van overgang naar een markteconomie doormaken