Bijstand

Veel ontwikkelingslanden, en dan vooral de minst ontwikkelde landen die het kwetsbaarst zijn voor de impact van de klimaatverandering, hebben niet de benodigde middelen om de impact van de klimaatverandering het hoofd te bieden en naar een “koolstofarme” ontwikkeling te evolueren.

Internationale bijstand is dan ook onmisbaar om die landen in staat te stellen de vereiste acties te ondernemen inzake adaptatie (aanpassing) én mitigatie (matiging). Die bijstand bestaat voornamelijk uit technologische en financiële ondersteuning.