Ratificatie van het Klimaatverdrag door België

UNCEDBelgië heeft het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering ondertekend op 4 juni 1992, tijdens de Wereldconferentie voor Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro.

Deze ondertekening alleen volstond niet om het Verdrag in België kracht van wet te geven. Vóór een verdrag in werking kan treden moet het immers eerst worden goedgekeurd door het parlement.

Vervolgens kan het worden geratificeerd, d.w.z. dat de federale regering de goedkeuring van het Verdrag formeel bekrachtigt bij de houder van het Verdrag. Pas dan zijn de bepalingen van het Verdrag van kracht.

Onderstaande lijst toont de goedkeuring van het Verdrag door de bevoegde wetgevende vergaderingen:

Duitstalige gemeenschap Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 15 juni 1994 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ondertekend in New York op 9 mei 1992, en van de Bijlagen I en II.
Waals Gewest Decreet van het Waalse Gewest van 16 februari 1995 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te New York op 9 mei 1992.
Franse Gemeenschap Decreet van de Franse Gemeenschap van 27 maart 1995 houdende toestemming in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en in de bijlagen I en II, ondertekend in New York op 9 mei 1992.
Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap Decreet van 19 april 1995 houdende goedkeuring - wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft - van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en van de bijlagen I en II, ondertekend in New York op 9 mei 1992.
Brussels Gewest Ordonnantie van 27 april 1995 houdende instemming - wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft - met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de bijlagen I en II, gedaan te New York op 9 mei 1992.
Federale Overheid Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en Bijlagen I en II, gedaan te New York op 9 mei 1992.

 

De ratificatie vond plaats op 16 januari 1996.
Negentig dagen later, op 15 april 1996, werd het Verdrag van kracht in België.

 

Meer info:

Het belgisch klimaatbeleid