Uitstoot in de non-ETS-sector

Op Europees niveau heeft België een reductiedoelstelling van -15% in 2020 ten opzichte van 2005 in de niet-ETS-sector (transport, gebouwen, landbouw, afval), overeenkomstig de Beschikking lastenverdeling.

Om deze doelstelling in 2020 te bereiken, moet ons land een lineair traject van jaarlijkse uitstootlimieten vanaf 2013 volgen.

Niet-ETS-sectoren (in kt CO2-eq.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jaarlijks plafond (AEA) 78.380 76.851 75.322 73.793 72.487 71.074 69.661 68.248
Gevalideerde uitstoot 74.265 70.055 72.720
74.063 *      
* De inventaris geeft momenteel 70.753 kt CO2-equivalenten aan. Dit cijfer moet nog gevalideerd worden.
 

Volgens de rapportering van 2018 was de opgegeven uitstoot in 2016 hoger dan de jaarlijkse doelstelling (zie het oranje vak in de tabel hierboven en het gele punt vlak boven de rode lijn in de grafiek hieronder). Het surplus werd daarom gecompenseerd via één van de voorziene flexibiliteitsmechanismen (een transfert van surplus uit de vorige jaren).

De methodologie voor de berekening van de uistoot werd voor de gebouwensector herzien in de rapportering van 2019, waardoor de (gecorrigeerde) uitstoot van 2016 uiteindelijk toch beneden het theoretisch jaarlijks traject (de rode lijn) valt. 

In 2017 (zie de asterisk in de tabel) was de uitstoot 2,4% lager dan de jaarlijkse reductiedoelstelling, wat een daling van de uitstoot met 12 % ten opzichte van 2005 vertegenwoordigt.

trends2019_01-ESD-NL.jpg 
1 Gg = 1 kt

                    

De nieuwe projecties zijn beschikbaar onder het Monitoring Mechanism. Daarin werden twee scenario's opgenomen: één met de huidige maatregelen ('With existing measures' - WEM)en één met bijkomende maatregelen ('With additional measures' - WAM).