Het klimaat in België

Het klimaat in België wordt gematigd genoemd. Of preciezer nog: een gematigd zeeklimaat, dat vooral voorkomt langs de Atlantische kusten van Europa en dat sterk beïnvloed wordt door de Golfstroom.

Klimatenkaart

 klimaatzones:

Légende

 

Het gematigd zeeklimaat komt voor tussen het polair en het subtropisch klimaat. Door deze ligging ondervindt het afwisselend de invloed van beide klimaatzones. Vooral de nabijheid van de zee oefent een sterke invloed uit. Door hun uitgestrektheid (zeeën en oceanen bedekken ongeveer 70% van de aardbol) en hun thermische inertie (ze hebben veel tijd nodig om op te warmen of af te koelen), wordt de opgeslagen warmte langzaam afgegeven aan de atmosfeer (door verdamping en geleiding). Dit verklaart waarom dit klimaat weinig extreme waarden kent en algemeen gezien gekenmerkt wordt door zachte winters en frisse, vochtige zomers.

Vergeten we ook niet de microklimaten (de « lokale » klimaten) die eigen zijn aan specifieke plekken en die overal ter wereld aangetroffen worden. Zo is bv. in de stad de temperatuur hoger dan op het omliggende platteland omdat de vele gebouwen overdag de warmte opslaan en deze ’s nachts weer afgeven.