Impact van de klimaatverandering

De klimaatverandering heeft vele gevolgen voor de natuurlijke en menselijke systemen op alle continenten en oceanen.

De evolutie van temperatuur en neerslag en van het smelten van sneeuw en ijs leidt in vele regio’s tot veranderingen in de hydrologische systemen met gevolgen voor de omvang en de kwaliteit van de waterbronnen.

En ook de biodiversiteit en de door haar geleverde diensten worden door de klimaatverandering beïnvloed.

Als we bedenken hoeveel economische sectoren rechtstreeks afhankelijk zijn van die klimatologische omstandigheden, zal het niemand verbazen dat zij reeds geconfronteerd worden met de impact van de klimaatverandering op gebieden als landbouw, visserij, energie, transport, gezondheid, enz.

De meeste risico’s lopen de industrieën, woningen en samenlevingen die zich bevinden in de overstromingsgebieden aan de kust en op de alluviale vlakten, diegene die economisch sterk afhankelijk zijn van de door het klimaat beïnvloede hulpbronnen en diegene die gevoelig zijn voor de effecten van extreme klimatologische verschijnselen.

De risico’s van de klimaatopwarming vormen een factor die de overige stressfactoren verergert. Die risico’s zijn ongelijk verdeeld en groter voor personen die in armoede leven.

Gedurende de hele 21ste eeuw zullen de gevolgen van de klimaatverandering onder andere leiden tot een lagere economische groei, een grotere ongelijkheid, minder voedselzekerheid en meer migratie.