Impact op de energie

De vraag naar, de productie en het transport van energie worden beïnvloed door het klimaat en moeten zich aanpassen aan de verwachte effecten van de klimaatverandering.

De temperatuur is een van de belangrijkste motoren van de vraag naar energie. Door de klimaatopwarming moet de behoefte aan koeling in de zomer groter worden en de behoefte aan verwarming in de winter kleiner. Daar koeling bijna uitsluitend door elektriciteit gebeurt, zullen die veranderingen in de behoeftes een rechtstreekse invloed hebben op de vraag naar elektriciteit.

Wat de productie betreft, zullen zowel de conventionele als de hernieuwbare systemen getroffen worden door de klimaatverandering. Hogere temperaturen kunnen de afkoeling van elektriciteitscentrales in gevaar brengen en de efficiëntie van (nucleaire en fossiele) thermische centrales beperken. In langere droogteperiodes zal er minder koelwater beschikbaar zijn voor de elektriciteitscentrales, wat het risico op tijdelijke sluiting vergroot.

Het smelten van ijs in de Noordelijke IJszee zou kunnen leiden tot de opening van nieuwe gebieden voor olie- en gaswinning.

Het aanbod aan hernieuwbare energie, dat afhangt van wind, zon, waterdebiet en de groei van de biomassa, zal eveneens gevolgen ondervinden van de klimaatverandering: de verwachte toename van mistvorming in bepaalde regio’s zal bv. een weerslag hebben op de zonnetechologie terwijl de toename van de frequentie en de intensiteit van de stormen de apparatuur kan beschadigen.

Op het gebied van infrastructuren is het netwerk gevoelig voor extreme verschijnselen en extreme hitte (netwerken voor elektriciteitsdistributie en voor het vervoer van brandstoffen, offshore platformen, windmolens, enz.). Het toegenomen risico op overstromingen kan gevolgen hebben voor de technische functies.

 

 airco-Belga-102912663-450px.jpg
Doordat de koeling van gebouwen bijna uitsluitend met elektriciteit gebeurt,
zal de opwarming van het klimaat de vraag naar elektriciteit doen stijgen. (Bron: BelgaImage)