De oorzaken van klimaatverandering

De klimaatverandering die we momenteel kunnen waarnemen, is eigenlijk een versterking van een overigens volledig natuurlijk broeikaseffect, te danken aan de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer. 

Die versterking van dit broeikaseffect is toe te schrijven aan de ongebreidelde toename van de energiebehoefte van de mens sinds de industriële revolutie (1750). Het grootste deel van die behoefte wordt ingevuld door de verbranding van fossiele brandstoffen, die kolossale hoeveelheden CO2 in onze atmosfeer terecht deed komen.